Acasă

ARGUMENT:

 În societatea contemporană succesul  are  la  bază oamenii care  ştiu  să comunice,  să  gândească  şi să raţioneze  eficient, să  dezvolte  problemele  de  viaţă,  să  opereze   cu   date multiple, să  colaboreze  în  echipe  şi  să  demonstreze  o puternică motivare pentru ceea ce fac.

   Pentru formarea competenţelor necesare străbaterii drumului spre cheia succesului trebuie să  creem elevilor noştri posibilitatea de a-şi manifesta iniţiativa  în toate domeniile vieţii şcolare şi personale, să  le  permitem  alegerea  metodei  potrivite, dintr-o diversitate de metode cunoscute, să-i îndrumăm pentru a putea să acţioneze la cele mai ridicate standarde.

   Desfăşurăm anulal concursul, devenit o tradiţie atât pentru noi organizatorii, cât şi pentru mulţi dintre participanţi (elevi şi cadre didactice), din dorinţa de a spori motivaţia elevilor pentru învăţarea matematicii, de a le schimba acestora optica faţă de ,,viitorul  incert”, de a apropia teoria de practică şi de cotidian.

   Departe de a fi o ştiinţă aridă şi formală, matematica este strâns legată de muzică, poezie, pictură, cultură în general, reprezentând fundamentul a tot ceea ce înseamnă viaţa din jurul nostru. Să arătăm copiilor noştri că matematica nu înseamnă „recitarea” de teoreme sau scrierea cu mâna tremurândă pe table a kilometri de formule ci un prilej de creativitate, imaginaţie şi descoperire. 

SCOP:

Aducerea matematicii aproape de elevi într-o modalitate naturală şi firească.

OBIECTIVE:

  • Valorificarea potenţialului creativ şi stimularea abilităţii de comunicare ale elevilor;
  • Valorificarea experienţei acumulate de elevi în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare;
  • Conştientizarea importanţei deosebite a disciplinei matematică în dezvoltarea personalităţii elevilor, în strânsă legătură cu celelalte discipline şcolare;
  • Dezvoltarea la profesori şi la elevi a unor competenţe de comunicare, de colaborare online, de lucru în echipă, de a analiza o problemă din multiple perspective, de dialog intercultural;
  • Educarea tinerilor în spiritul valorilor estetice;

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:  martie  – decembrie

GRUP ŢINTǍ:

  • Direct : elevi şi cadre didactice din toate ciclurile de învăţământ preuniversitar, Palate şi Cluburi ale Copiilor, învăţământul special;
  • Indirect: pǎrinţii şi comunitǎţile locale.

MATEMATICA SUFLETULUI